vergaderdata

gereserveerde vergaderdata 2021
LET OP in 2021 locatie Bargelaan 190, Level zaal 2.2 of
via MS Teams

21 januari 2021

18 februari

18 maart

15 april

20 mei

17 juni

15 juli

19 augustus

16 september

21 oktober

18 november

16 december (

voor de agenda, zie de pagina “Agenda