vergaderdata

gereserveerde vergaderdata 2019

17 januari 2019

21 februari

21 maart

18 april

16 mei

20 juni

18 juli

15 augustus

19 september

17 oktober

21 november

19 december

voor de agenda, zie de pagina “Agenda