samenstelling van de LMR

De Leidse MilieuRaad (sept 2015) : (tweede van links, naar rechts): Caroline van Heijningen, Axel Möltgen, Aldo Bouman, Floris Wouterlood, Jan Pieters, Ron Bosman, Jaap van Meijgaarden, Margje Vlasveld, Leendert Jonker. Niet op de groepsfoto: Wim Brugman. Helemaal links Paul de Lorme van Rossem (liaison met de gemeente Leiden)
De Leidse MilieuRaad (sept 2015) : (tweede van links, naar rechts): Caroline van Heijningen, Axel Möltgen, Aldo Bouman, Floris Wouterlood, Jan Pieters, Ron Bosman, Jaap van Meijgaarden, Margje Vlasveld, Leendert Jonker. Niet op de groepsfoto: Wim Brugman. Helemaal links Paul de Lorme van Rossem (liaison met de gemeente Leiden)
Dagelijks bestuur vanaf 1 november 2019

• Rob Boerée, voorzitter
• Wim Brugman, vice voorzitter
• Ron Bosman, secretaris

Leden:

  • Aldo Bouman
  • Leendert Jonker
  • Axel Möltgen
  • Marco Roos
  • Conny Broeyer
  • 2 vacatures
Rob Boerée (voorzitter)
Wim Brugman (vice-voorzitter)

Sinds 1983 woon ik in Leiden. Mijn universitaire opleiding is die van jurist. Gedurende 33 jaar werkte ik bij bij het ministerie van VROM in verschillende functies waaronder die van directeur Afvalstoffen en inspecteur/directeur van de VROM-Inspectie.

Ron Bosman (secetaris)

Mijn universitaire opleiding is chemie. Na mijn studie ben ik werkzaam geweest bij TNO in allerlei managementfuncties op vakgebieden zoals bodemonderzoek, bodemverontreiniging (veelal i.s.m. VROM), luchtonderzoek (stedelijk en mondiaal). Van 1997-2017 ben ik werkzaam geweest bij Rijkswaterstaat / Water, Verkeer en Leefomgeving. Ik hield mij onder andere bezig met de implementatie van de EU-Vogel- en Habitatrichtlijn bij Rijkswaterstaat en de ontwikkeling van Natura 2000 in Nederland i.s.m. het ministerie LNV. In latere jaren lag de focus op beheer en onderhoud van de Nederlandse grote wateren en waterkeringen en van (vaar)wegen. Ik ben lid van de VVM (Vereniging van Milieuprofessionals), Vlinderstichting, Natuurmonumenten, en het Zuid-Hollands Landschap.

Aldo Bouman

Na mijn studie Biologie aan de RU Leiden, specialisatie ecologie, trad ik als coördinator van het cluster Milieu-informatie en Monitoring in dienst van de DCMR Milieudienst Rijnmond. In dit cluster houd ik mij bezig met gegevensbeheer, kennismanagement, toepassing van informatie in diverse projecten, en met de samenwerking met partijen in de regio Rotterdam. Ik ben betrokken bij het Rotterdamse Klimaat Initiatief en heb hiervoor bij verschillende overheden en semi-overheden gewerkt, o.a. de provincie Zuid-Holland (> 10 jaar), Rijksuniversiteit Leiden, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland NV, provincie Gelderland, DHV Milieu en Infrastructuur BV, altijd op het gebied van groen, water en milieu.

Leendert Jonker (voorzitter tot december 2016)

Ik ben van oorsprong scheikundige, en ik heb vanaf 1973 functies vervuld bij verschillende overheidsorganisaties, meestal (mede) op het gebied van milieubeheer, zoals milieumedewerker VNG, toegevoegd milieu-inspecteur bij VROM, hoofd openbare werken en milieu van Rotterdam, directeur Milieu, Volkshuisvesting en Technische Voorzieningen van Zoetermeer. Een aantal jaren was ik secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Noord Holland. In de jaren ’70 was ik lid van de gemeenteraad van Leiden en de Staten van Zuid Holland voor de PvdA. Momenteel ben ik commissaris bij de Rabo-bank Leiden Katwijk, regent van het Hof Meermansburg in Leiden en bestuurslid van Energiek Leiden.

Axel Möltgen

Ik heb in Wuppertal architectuur en vervolgens ecologisch bouwen gestudeerd. In 2000 ben ik met mijn vrouw in Leiden komen wonen en werk sindsdien bij FARO architecten in Lisserbroek als architect / projectleider. Bij FARO heb ik aan het roer gestaan toen het bureau rond 2006 de duurzaamheid in energie en materiaal omarmde en vervolgens een van de koplopers op dit gebied werd. Ons eigen huis uit 1923 in Groenoord – Leiden Noord hebben we tot een zeer energiezuinig huis verbouwd. Jaarlijks laten we dat zien tijdens verschillende open dagen en informatie bijeenkomsten. Een vervolg hiervan is dat mijn vrouw en ik onze buren bij het verduurzamen van hun huis als wijkambassadeur voor de GOED campagne van de gemeente helpen. Sinds 2012 ben ik lid van de Leidse Milieuraad en heb bij diverse beleidsstukken geadviseerd. Stuk voor stuk dingen die ik kan doen om de wereld beter te maken.

Marco Roos

Van 1974 tot 1981 heb ik in Leiden biologie gestudeerd met als specialisatie tropische botanie. Vervolgens ben ik in Utrecht gepromoveerd en heb ik een aantal jaren gewerkt als staflid van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie in Den Haag. In 1991 ben ik teruggekeerd naar Leiden, eerst als wetenschappelijke medewerker aan de universiteit en nu als onderwijs coördinator en onderzoeker van Naturalis. Mijn expertise ligt nu vooral op het terrein van Urbane biodiversiteit en ecologie, floristiek, en kustlandschappen. Altijd werkzaam geweest in het academisch onderzoek en onderwijs, probeer ik in mijn onderwijs zoveel mogelijk verbanden met de actualiteit, het maatschappelijke belang en de culturele en historische context aan te geven. Zo verzorg ik korte modules onder het motto Leer het Leidse Landschap Lezen. Vanuit mijn betrokkenheid bij stedelijke ontwikkelingen en biodiversiteit ben ik ook lid van de Adviesraad voor Groen en Natuur van de gemeente Oegstgeest, de Denktank Biodiversiteit van het Leidse Ommelanden programma, en ben ik actief betrokken geweest bij het Advies Leiden BioScience Park Biodivers aan de gemeente Leiden.

Conny Broeyer