Agenda

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 18 februari 2021 van 20:00 – 22:00 uur
plaats: via video gesprek MS TEams

1. Opening en vaststelling van de agenda

  • presentatie Astrid van Leeuwen  Gebiedsvisie Leiden Noord

2. Verslagen

  • vorige vergadering 21 januari 2021
  • werkvoorraad
  • verslag gesprek met de wethouder op 27 januari 2021

3. Binnengekomen stukken en mededelingen
Brief college B&W Leiden naar Holland-Rijnland m.b.t. RES 1.0 

4. Ontwikkelingen rond thema’s: 

4.5.  Thema wonen en energie
4.5.1. B&W besluit “Puntensysteem natuurinclusief bouwen”
4.6.3 Circulair bouwen in de praktijk – advies in de herfst?

5. Het volgen van uitgebrachte adviezen: 

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:
6.1 Ter bespreking concept advies Bomenverordening
6.2 Ter bespreking Aanvraag advies LMR m.b.t. Omgevingsvisie en OER en eerste noties daarbij

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

8. Overige onderwerpen (besloten deel van de vergadering)          

9. Planning
voorbereiding volgende vergadering en evt. advies gebiedsvisie Leiden Noord

10. Rondvraag en sluiting