Agenda

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 21 januari  2021 van 20:00 – 22:00 uur
plaats: via video gesprek MS TEams

1. Opening en vaststelling van de agenda

  • presentatie Jos van Wersch gem. Leiden
     Bodem en ondergrond van Leiden

2. Verslagen

  • vorige vergadering 10 december 2020
  • werkvoorraad

3. Binnengekomen stukken en mededelingen
verzoek Klaassens m.b.t. beoordelen aanvragen woningverduurzaming 

4. Ontwikkelingen rond thema’s: 

4.5.  Thema wonen en energie
4.5.1. nieuwe Hoogbouwvisie 
4.5.2. prestatie afspraken corporaties

5. Het volgen van uitgebrachte adviezen: 

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:
Advies Concept Regionale Energie Strategie is 14-1-2021 gereed gekomen en verstuurd

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

8. Overige onderwerpen (besloten deel van de vergadering)          

9. Planning
voorbereiding volgende vergadering

10. Rondvraag en sluiting