Agenda

 

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 16 juli  2020 van 20:00 – 22:00 uur
plaats: via video gesprek MS TEams

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Verslagen

  • vorige vergadering
  • werkvoorraad
  • Verslag gesprek DB-LMR met wethouder op 5 juni 2020

3. Binnengekomen stukken en mededelingen   

  • Mail hr. Tenzer inzake fietssnelweg / fietsnota

4. Ontwikkelingen rond thema’s: (mondeling)

  • Stuk over voedselvoorziening in Leiden
  • Impressie  Excursie met Wethouder North Biodiversiteit Leiden op 26 juni 2020

  • Impressie m.b.t. gesprek wethouder Fleur Spijker Energietransitie  op 2 juli 2020

5. Het volgen van uitgebrachte adviezen: 

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

8. Overige onderwerpen (besloten deel van de vergadering)

          vacatures

9. Planning

    voorbereiding volgende vergadering

10. Rondvraag en sluiting