Agenda

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 18 maart 2021 van 20:00 – 22:00 uur
plaats: via video gesprek MS TEams

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Verslagen

  • vorige vergadering 18 februari 2021
  • werkvoorraad

3. Binnengekomen stukken en mededelingen
LMR Advies Bomenverordening
Reactie B&W op LMR advies concept RES Holland Rijnland

4. Ontwikkelingen rond thema’s: 

4.5.  Thema wonen en energie
4.5.1.Er zijn actuele stukken beschikbaar over de warmte rotonde

5. Het volgen van uitgebrachte adviezen: 

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:
6.1 Brief LMR advies verstuurd Omgevingsvisie en OER
6.2  Er is advies aanvraag over bezoekrseconomie

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

8. Overige onderwerpen (besloten deel van de vergadering)          

9. Planning
voorbereiding volgende vergadering en evt. advies gebiedsvisie Leiden Noord en bezoekerseconomie

10. Rondvraag en sluiting