Agenda

 

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 17 september van 20:00 – 22:00 uur
plaats: via video gesprek MS TEams

1. Opening en vaststelling van de agenda

  • presentatie door Anouk Baving, programma manager Omgevingswet

2. Verslagen

  • vorige vergadering 20 augustus 2020
  • werkvoorraad
  • verslag gesprek op 11 september van het DB LMR met wethouder North

3. Binnengekomen stukken en mededelingen   

  • LMR advies concept visie Stadstuinieren is 1 september 2020 verzonden
  • Vraag Hr. K. de Mooy (gemeente) naar advies LMR over de Horecavisie

4. Ontwikkelingen rond thema’s: (mondeling)

5. Het volgen van uitgebrachte adviezen: 

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

8. Overige onderwerpen (besloten deel van de vergadering)

          vacatures

9. Planning

    voorbereiding volgende vergadering

10. Rondvraag en sluiting