Agenda

 

Agenda voor de vergadering van de LMR.

donderdag 21 januari 2019: 20:00 – 22:00 uur Kapelzaal, Stadhuis

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Verslagen

  • vorige vergadering
  • actiepuntenlijst
  • gesprek met wethouder Leewis

3. Binnengekomen stukken en mededelingen: (geen)

4. Ontwikkelingen rond thema’s: (mondeling)

5. het volgen van uitgebrachte adviezen: (geen)

6. Gevraagde adviezen in voorbereiding:

Geen

7. Ongevraagde adviezen in voorbereiding:

voorbereiding van een advies over over stadslandbouw en biodiversiteit

bespreking opportuniteit van een advies over hoogbouw in algemene zin

8. Overige onderwerpen

vacatures

concept jaarverslag 2018

9. Planning

voorbereiding volgende vergadering

10. Rondvraag

11. Sluiting