LMR vergaderingen zijn openbaar

Het grootste deel van een vergadering van de Leidse Milieuraad is openbaar en door derden bij te wonen. Alleen de agendapunten van de LMR intern zijn niet openbaar. Als u een vergadering bij wilt wonen wordt u verzocht u van te voren bij de secretaris aan te melden. Zie de contactinformartie op deze website.

De agenda wordt ca. 1 week voor de vergadering geactualiseerd. De vergaderdata staan ook op deze website.
=================================================