de Leidse MilieuRaad adviseert

De Leidse MilieuRaad (LMR) is in 1991 ingesteld door de gemeenteraad van Leiden om het gemeentebestuur te adviseren over gemeentelijk milieubeleid en met dat beleid samenhangende onderwerpen.

Sinds 2005 adviseert de Leidse MilieuRaad aan Burgemeester & Wethouders. Dit is in 2009 geformaliseerd.

De LMR heeft hiervoor vier aandachtsgebieden geformuleerd:

  • Moibiliteit/verkeer
  • Groen/groenbeleving
  • Energie /CO2 uitstootreductie
  • Circulaire econonie/afval

De vergaderingen van de Leidse MilieuRaad zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan moet u dit ten minste 24 uur voor het begin van de vergadering aan de secretaris per telefoon of e-mail melden aan de voorzitter. Inbreng kan uitsluitend betrekking hebben op het werkgebied van de LMR,